Saavutettavuuden ROI

Saavutettavuus eli esteettömyys (accessibility) on osa web-suunnittelua, jota voi olla hankala perustella yrityksille. Yrityksiä kiinnostaa ROI eli paljonko saavutettava design tuo ylimääräistä rahaa kassaan siihen käytettyjen kustannusten jälkeen.

8 syytä miksi esteettömyys on hyvää bisnestä

Saavutettavuus mielletään usein hyvää hyvyyttä tehtäväksi vammaisten palvelemiseksi. Esteettömyys koskee kuitenkin samalla paljon laajempia ihmisjoukkoja, minkä vuoksi sen huomioiminen on myös liiketoiminnallisesti perusteltua.

Seuraavat 8 syytä valoittavat miksi yrityksen kannattaa kallistaa korvaansa saavutettavuudelle kun se on ostamassa web-suunnittelua kotisivuilleen tai esimerkiksi verkkokaupalle.

1. Saavutettavuus tuo enemmän asiakkaita. Iäkkäät, keski-ikäiset, kännykällä nettiä selaavat, heikkolukutaitoiset, sokeat, värisokeat, lukihäiriöiset, PDA-, Linux- ja vanhojen selainten käyttäjät sekä muut saavutettavuutta tarvitsevat ryhmät muodostavat yhdessä merkittävän joukon potentiaalisia asiakkaita. On selvä kilpailuetu jos yrityksen web-sivut toimivat moitteetta myös näillä käyttäjillä.

2. Saavutettavuus on halpaa. Saavutettavuudesta puhuva web-suunnittelija ei pyri lypsämään prospektilta ylimääräistä rahaa, vaan esteettömyyden toteuttaminen kuuluu olennaisena osana hänen työtapoihinsa.

3. Saavutettavat sivut ovat luonnostaan hakukoneystävällisiä. Monet esteettömän web-suunnittelun ratkaisut auttavat sivuja sijoittumaan hyvin Googlessa ja muissa hakukoneissa ja tuovat niiden kautta lisää asiakkaita.

4. Saavutettavuus lisää käytettävyyttä. Monet saavutettavuutta lisäävät ratkaisut tekevät sivut helpommin käytettäviksi myös niille jotka eivät kuulu mihinkään erikoisryhmään. Esimerkiksi tärkeiden sanojen sijoittaminen navigaatiolinkkien ja muiden tekstinosien alkuun helpottaa ääniselaimia käyttävien sokeiden lisäksi myös aivan tavallisten käyttäjien silmäilyä.

5. Saavutettavuus on moraalisesti hyvä asia ja saa yrityksen näyttämään hyvältä. Sokeiden, iäkkäiden, kännykällä selaavien, PDA- ja Linux-käyttäjien sekä muiden erityisryhmien elämä on huomattavasti parempaa mitä useampi sivusto on heille saavutettava. Moraalisesti kestävä toiminta netissä saa koko yrityksen näyttämään hyvältä.

6. Saavutettava design tuo arvostusta kokeneilta netin käyttäjiltä. Nämä hallitsevat suurta osaa Internetistä ja vaikuttavat linkittämällä siihen, mitkä sivut nousevat kärkeen Googlen hakutuloksissa. Jos yritys antaa mainostoimiston tehdä visuaalisesti upeat mutta saavutettavuudeltaan karmeat flash-sivut, se saa osakseen väheksyntää ja halveksuntaa Internetin tehokäyttäjien piirissä, tai vähintään he pitävät yritystä netin suhteen vihjeettömänä.

7. Saavutettavuudesta tunnistaa pätevän web-suunnittelijan. Asiansa osaava web-suunnittelija seuraa tiiviisti alansa kehitystä, tuntee esteettömyyttä tukevat web-standardit eikä pyri kusettamaan asiakasta vain ulkoisesti näyttävillä sivuilla, jotka ovat silkkoa sisältä ja käytettävyydeltään kammottavia. ”Entä saavutettavuus?” on itse asiassa sopiva kysymys suunnittelijan pätevyyden testaamiseen: jos suunnittelija antaa ymmärtää että kyseessä on työläs ja merkittävästi hintaa nostava lisä uusien sivujen suunnittelussa, hänen osaamisensa ei ole ajan tasalla.

8. Esteetön suunnittelu suojelee oikeusjutuilta ja huonolta maineelta. Suomessa laki ei vielä kiellä esteettömyyden laiminlyövää suunnittelua (paitsi julkisten palvelujen osalta Vammaispalvelulaki). Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa tällaisia lakeja kuitenkin on olemassa, ja Suomeenkin sellainen todennäköisesti joskus tulee. Suunnittelemalla sivut esteettömiksi jo nyt vältytään mahdollisilta kalliilta korjaustöiltä, oikeusjutuilta tai huonolta maineelta tulevaisuudessa, jolloin laki ja yleinen tapa saattavat vaatia saavutettavuutta.

Milloin saavutettavuutta ei tarvita?

Joillakin aloilla web-sivujen saavutettavuus ei ole niin tärkeää. Tällaisia ovat esimerkiksi bändit ja suuret brändit, joiden tuotteiden ominaisuuksista ihmiset eivät yleensä ole kiinnostuneita. Jos sivuston poitti on lähinnä brändäys eikä niinkään tiedonvälitys tai hyödylliset toiminnot, saavutettavuus on vähemmän olennaista.

Brändin rakentaminen ymmärretään kuitenkin usein liian keskeiseksi. Tällöin tuloksena voi olla ärsyttäviä flash-animaatioita silloin kun netin käyttäjä oikeasti haluaa vain nopeasti jotakin perustietoa.

Esimerkiksi sopii Sony Ericsson -sivusto, joka oli toteutettu flashilla, kun yritin taannoin käyttää sitä uutta puhelinta etsiessäni. Flash-toteutus oli selvä virhe, sillä kännykät ovat kuitenkin sellainen tuoteryhmä, josta ihmiset haluavat myös tietoa eivätkä vain mainosgrafiikoita. Tieto puhelimesta oli ahdettu säälittävään pikku laatikkoon, jota joutui selaamaan vierityspalkilla.

En löytänyt kännykästä etsimääni tietoa, ja muutenkin lopputulos oli turhauttava kokemus, jolta olisi vältytty, jos sivusto olisi suunniteltu saavutettavuuden ja käytettävyyden periaatteita kunnioittaen. Luultavasti osa negatiivisista tunteista siirtyi koskemaan myös Sony Ericssonin puhelimia.

Jos sivusto esittelee esimerkiksi valokuvia tai graafista suunnittelua, on selvää ettei se kiinnosta ainakaan sokeita. Tässäkään blogissa ei ole huomioitu täysin saavutettavuutta, koska olen aikaisemmin järkeillyt, että lukijakunta on lähinnä hyvin näkeviä webmastereita, markkinoijia, suunnittelijoita ja yrittäjiä. Toisaalta juuri tämä kirjoitus voisi aiheensa johdosta hyvinkin kiinnostaa jotakuta näkövammaista tai muuten esteettömästä suunnittelusta hyötyvää, joten taisin (taas) päätyä siihen ”suutarin lapset” -osastoon.

Miten markkinoida esteetöntä suunnittelua?

Eettisyys on minunkin mielestäni se tärkein peruste suunnitella saavutettavia web-sivuja. Yritysten liiketoimintaa ei kuitenkaan usein ohjaa moraali vaan voitontavoittelu. Siksi saavutettavuutta kannattaa markkinoida ovelammin kuin moraaliin vetoamalla.

Esteettömyys on seurausta hyvien web-standardien noudattamisesta. Näillä web-standardeilla on muitakin edullisia vaikutuksia kuin vammaisille saavutettava design. Siksi esteettömyyttä ei ehkä kannata nostaa markkinoinnin keskiöön vaan sitä voi esitellä yhtenä etuna web-standardien ja ajantasaisten työtapojen noudattamisesta.

Yksi web-standardien huomattava etu on hakukoneystävällisyys. Vaikka sivustolle joskus myöhemmin ostettaisiinkin myös erillistä hakukoneoptimointia, sekin tulee halvemmaksi jos sivujen lähdekoodia ei tarvitse uudistaa koska se on jo valmiiksi standardien mukaista. Ilmaiset asiakkaat hakukoneista kiinnostavat varmasti nuivempiakin web-suunnittelun tilaajia.

Lisää saavutettavuudesta ja sen myymisestä

Saavutettava.fi julkaisee silloin tällöin artikkeleita, uutisia ja mietteitä web-standardeista ja saavutettavuudesta.

Emil Virkki kirjoittaa esteettömän web-suunnitelun tuotteistamisen ja myynnin vaikeudesta.

Samainen Emil Virkki esittää yrityksensä sivuilla esteettömien web-sivujen hyötyjä ja tilastoja joidenkin erityisryhmien määristä Suomessa.

Lower-Literacy Users. Tässä on Jakob Nielsenin artikkeli joka oikeasti kannattaa lukea: heikkolukutaitoiset eivät ole suoranaisesti vammaisia mutta kuitenkin suuri ryhmä joka hyötyy saavutettavista ja käytettävistä web-sivuista.

Paul Boag opastaa ajattelemaan kuin asiakas. Suositeltavaa luettavaa asiakkaisiin tuskastuneille web-suunnittelijoille.

Saavutettavan suunnittelun osaajia

Suomestakin löytyy suunnittelijoita jotka kantavat saavutettavuuden ja web-standardien lyhtyä, esimerkiksi nämä kaksi:

Inventive Design. Yrittäjä Lasse Larvanko on kirjoittanut saavutettavuudesta myös sivuillaan olevassa yritysblogissa.

Rauha 2 Webdesign. Yrittäjä Emil Virkki on erikoistunut esteettömien sivustojen toteutukseen, saavutettavuutta koskevaan konsultointiin ja asiantuntija-arvioihin.

Kommentoi